Nghiên cứu

Hợp phần 1-9

Hợp phần 6

Mô hình tích hợp cho lưu vực VGTB-DGHM và tất cả các đối tác

Hợp phần 6 một mặt chỉ ra sự thích ứng của JAMS and J2000 đối với lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn; mặt khác tích hợp các mô hính khác nhau của WP 3, WP4 và WP 5 với các mối liên kết với các hợp phần còn lại.

Tính đến thời điểm hiện nay, các mục tiêu đã đạt được là:

  • Trong chuyến thăm nghiên cứu vào tháng 9 năm 2011, các đối tác Việt Nam từ INHEM và CTIC đã được giới thiệu hệ thống mô hình JAMS/J2000 và khái niệm & công cụ HRU-Delineation. Chúng có thể được sử dụng và giải thích mô hình cho người dùng ở Việt Nam và đã bắt đầu dịch giao diện mô hình sang tiếng Việt
  • Một loạt các mô hình trong đó một giao diện cho OpenMI Standard đã được phát triển. Để tạo JAMS OpenMI, một mô-đun cho việc nhập và xuất dữ liệu với giao diện OpenMI (phiên bản 1.4) đã được xây dựng và hiện tại đang được tiến hành. Thử nghiệm đầu tiên, cụ thể là khớp nối 2 mô hình đơn giản JAMS đã thành công.

Thông tin thêm

Nhấp vào đây để phóng to hình "Khái niệm nghiên cứu":
(Độ rộng 1024 pixel)

KHÁI NIỆM NGHIÊN CỨU (phóng lớn)

Các hợp phần nghiên cứu

Nhấp vào biểu tượng các hợp phần riêng lẻ bên dưới để tìm hiểu thêm: