Nghiên cứu

Các hợp phần từ 1–9

Hợp phần 1

wp1-slide-1
wp1-slide-2
wp1-slide-3
wp1-slide-4
wp1-slide-5
wp1-slide-6
wp1-slide-7
wp1-slide-8
wp1-slide-9

Điều phối và hợp tác giữa các đối tác và các bên liên quan của Đức và Việt Nam

ITT và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam với vai trò là đơn vị điều phối tiến hành quản lý dự án, tập hợp cơ sở lý thuyết của dự án và tăng cường sự trao đổi giữa đối tác Đức và Việt Nam cũng như các bên liên quan. Nhiệm vụ của hai viện này là đảm bảo mục tiêu của dự án được thực hiện và trợ giúp nhóm nghiên cứu Đức và Việt Nam trong khi thực hiện dự án tại Việt Nam và cụ thể là trong vùng nghiên cứu. ITT sắp xếp lịch làm việc và hỗ trợ công việc tổng thể, tổ chức thực hiện hội thảo thường niên tại Đức và Việt Nam, hiện thực hóa quá trình trao đổi trong dự án, đảm bảo quy chuẩn quản lý và quản lý tài chính.
Việc thành lập diễn đàn giữa các bên liên quan ở các cấp hành chính khác nhau cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Cho tới thời điểm hiện nay, một số mục tiêu khác nhau đã được thực hiện::

  • Điều phối viên thường trực tại văn phòng dự án LUCCi tại Đà Nẵng sẽ chịu trách nhiệm thúc đẩy mối liên hệ với các đối tác ở địa phương.
  • Văn phòng của dự án đã được thuê tại Đà Nẵng và một văn phòng ở Sở NN & PTNT Quảng Nam, Tp. Tam Kỳ.
  • Thỏa thuận hợp tác với UBND tỉnh Quảng Nam và Tp. Đà Nẵng đã được kí kết và giấy phép cho các hoạt động khảo sát thực địa của nghiên cứu viên LUCCi đã được ban hành.
  • Định dạng mẫu LUCCi-GIS đã được thống nhất và được lưu trữ ở VGTB RBIS.
  • Các trạm khí tượng và đo mưa bổ sung đã được lắp đạt nhằm cập nhật dữ liệu hiện có.
  • Bộ cảm biến đo chất lượng nước đa thông số và đo mặn đã được thiết lập.
  • Các cánh đồng thực nghiệm đã được tiến hành nhằm đánh giá phát thải khí nhà kính và giới hạn sản xuất.
  • Một phòng thí nghiệm cho phân tích phát thải khí nhà kính đẫ được thiết lập ở trường Đại học Nông lâm Huế
  • Các thông tin sẵn có đã được chuyển giao cho hội đồng tham vấn GLUES, dự án có nhiều điểm tương đồng và ảnh hưởng tới dự án LUCCi.

Thông tin thêm

Nhấp vào đây để phóng to hình "Khái niệm nghiên cứu":
(Độ rộng 1024 pixel)

KHÁI NIỆM NGHIÊN CỨU (phóng lớn)

Các hợp phần nghiên cứu

Nhấp vào biểu tượng các hợp phần riêng lẻ bên dưới để tìm hiểu thêm: