các hoạt động

Các hoạt động trong năm 2013

Hội thảo LUCCi “ Tiến độ Nghiên cứu, ESS và các Kịch bản”

Thời gian: Ngày 10 & 11 tháng 10 năm 2013
Địa điểm: Cologne, CHLB Đức
Mô tả:
Hội thảo được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Cologne, CHLB Đức và mục đích nhằm cung cấp cho sự tổng quan về quá trình nghiên cứu. Hơn nữa, các dịch vụ hệ sinh thái và xây dựng kịch bản tích hợp đã được trình bày.

Chuyến tham quan của Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam tại CHLB Đức

Thời gian: Từ 17 – 24 tháng 4 năm 2013
Địa điểm: Berlin và Cologne, CHLB Đức
Mô tả:
TS. Nguyễn Ngọc Quang: Phó Chủ tich Ủy Ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ông Nguyễn Minh Tuấn: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam
Ông Thái Văn Quang: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đà Nẵng
Ông Phùng Đình Bảo: Giám đốc Trung tâm Khí tượng và Thủy văn khu vực miền Trung
Ông Nguyễn Đình Hải: Phó Giám đốc Công ty Khai thác Công trình thủy lơi đã đến thăm hội nghị trạng và ITT để tham gia vào một số hội thảo về quy hoạch và phát triển kịch bản trong lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn. Các hoạt động được hỗ trợ bởi PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong, Phó Giám đốc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam, đối tác chính ITTs tại Việt Nam.

bmbf klein1

BMBF "Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2013"

Thời gian: ngày 17 đến ngày 19 tháng 4 năm 2013
Địa điểm: Berlin, CHLB Đức
Mô tả: Họp cùng các nhóm dự án "Quản lý bền vững tài nguyên đất" để trao đổi kinh nghiệm và các chiến lược hành động liên quan đến sử dụng cũng như quản lý tài nguyên đất. Truy cập để biết thêm thông tin chi tiết:http://nachhaltiges-landmanagement.de/en/events/status-conference-2013/

 2013 March Workshop

Hội thảo các bên liên quan dự án LUCCi

Thời gian: ngày 28 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 năm 2013
Địa điểm: Đà Nẵng, Việt Nam
Mô tả: Hội thảo tập trung vào phát triển các kịch bản và đã được phân ra thành một hội thảo chuyên đề với các bài trình bày của các bên liên quan và các nhóm làm việc khác nhau. Mục tiêu của các nhóm làm việc là thảo luận về việc lưu vực VG-TB có thể có những thay đổi gì đến năm 2020 và 2050.
2013 Feb Workshop 

Hội thảo nội bộ LUCCi

Thời gian: ngày 4 tháng 2 năm 2013
Địa điểm: Cologne, CHLB Đức
Mô tả: Hội thảo về phát triển các kịch bản và các chỉ tiêu