các hoạt động

Các hoạt động trong năm 2012

 LUCCi Workshop Cologne 102012

Hội thảo của nhóm tham vấn LUCCi

Thời gian: ngày 8 đến ngày 9 tháng 10 năm 2012
Địa điểm : ITT, Cologne, CHLB Đức
Mô tả: DThảo luận về phát triển kịch bản và lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá.
 Tropentag

Tropentag 2012 tại Göttingen

Thời gian: ngày 19 đến ngày 21 tháng 9 năm 2011
Địa điểm: Göttingen, CHLB Đức
Mô tả: Buổi nói chuyện của tiến sĩ Claudia Raedig về "Đánh giá tính dễ bị tổn thương tại các khu vực ít số liệu: Một ví dụ nghiên cứu tại lưu vực sông, miền Trung Việt Nam" dựa vào luận án thạc sĩ của Magdalena Zakalek
 Symposium Battambang 2012

Hội thảo chuyên đề quốc tế và các khóa tập huấn

Thời gian: ngày 10 đến ngày 14 thágn 9 năm 2012
Địa điểm: Battambang, CHDCND Campuchia
Mô tả: Kinh nghiệm chuyên môn của các nhà khỏa học, các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia đuợc đưa ra tổng hợp lại để phát triển các hướng nghiên cứu đa nghành hướng đến đánh giá và quản lý lũ lụt một các hiệu quả.
 workshop cologne June2012

Hội thảo dự án

Thời gian: ngày 29 tháng 6 năm 2012
Địa điểm: ITT, Cologne, CHLB Đức
Mô tả: Phối hợp giữa các bên liên quan, Hợp phần 6 & 7 và cập nhật hệ thống thông tin lưu vực VGTB
 field trip biodiversity team

Hoạt động vận động của nhóm đa dạng sinh học

Thời gian: tháng 4 và tháng 5 năm 2012
Địa điểm: tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Mô tả: FKhảo sát thực địa để đánh giá tính đa dạng của thực vật ở khu vực ven biển và miền núi của tỉnh Quảng Nam.
 huaf anniversary

Lễ kỉ niệm 45 năm thành lập trường Đại học Nông-lâm Huế

Thời gian: tháng 4 năm 2012
Địa điểm: Huế, Việt Nam
Mô tả: C Chúc mừng trường đại học Nông-Lâm Huế nhân 45 năm ngày lập và khoa Lâm nghiệp của trường nhân 25 ngày thành lập.
 LUCCi stakeholder workshop 2012

Hội thảo các bên liên quan tại Tam Kỳ

Thời gian: ngày 5 và 6 tháng 3 năm 2012
Điạ điểm: Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam
Mô tả: Hội thảo các bên liên quan của dự án LUCCi tại trụ sở UBND tỉnh tại Tam Kỳ
 TraBui2012

Hoạt động khảo sát của nhóm DEO

Thời gian: tháng 3 năm 2012
Địa điểm: Quảng Nam, Việt Nam
Mô tả: Hoạt động khảo sát của nhóm DEO tại vùng núi tỉnh Quảng Nam
 header gtoe2012

ITT, DEO và HUAF: Hội thảo thường niên của GTÖ- Hội sinh học miền nhiệt đới

Thời gian: ngày 22 đến ngày 25 tháng 2 năm 2012
Địa điểm: Erlangen
Mô tả: Giải thưởng Merian cho bài nói chuyện "SPERICH: một công cụ mở để xác định xu hướng đa dạng của các lòai trên diện rộng và trong điều kiện thiếu dữ liệu" (Raedig C., Lautenbach S., Lange M.). Bài nói chuyện"Khái niệm khung để đánh giá tính dễ bị tổn thương của cảnh quan và khả năng sử dụng đất trên lưu vực Vu Gia- Thu Bồn tại miền Trung Việt Nam" (Zakalek M., Raedig C., Nehren U. & Ho D. T. H.). Poster " Xác định xu thế tính phân mảnh theo không gian tại lưu vực sông Vu Gia- Thu Bồn tại miền Trung Việt Nam" (Raedig C., Schultz M., Ho D. T. H.)