các hoạt động

Các hoạt động trong năm 2014

Khóa Đào tạo Sau Đại học: Giám sát, thông tin và mô hình cho Quản lý lưu vực sông

Thời gian: từ 14 đến 17 tháng 10 năm 2014
Địa điểm: Viện Khoa học Thủy lợi Miền Trung và Tây Nguyên, Đà Nẵng, Việt Nam
Mô tả:
Hội thảo nhằm mục đích tăng cường thực tế và công nghệ của các chuyên gia trong lĩnh vực giám sát, Mô hình thủy văn và quản lý dữ liệu liên quan đến tài nguyên nước cũng như mở rộng quan hệ đối tác hợp tác với các đối tác là các trường đại học và doanh nghiệp trong ngành nước. Khóa đào tạo có các mục tiêu sau: Cung cấp cho các chuyên gia và các nhà khoa học trong lĩnh vực nước một cái nhìn toàn diện về các vấn đề quan trọng của quản lý tổng hợp lưu vực sông.

Giảng dạy những vấn đề quan trọng như giám sát, quản lý thông tin dữ liệu và mô hình thủy văn. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Justyna Sycz: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 2013 March Workshop

Hội thảo các bên liên quan: Quản lý rủi ro vào mùa khô và lũ lụt

Thời gian: Này 12 tháng 6 năm 2014
Địa điểm: Đà Nẵng, Việt Nam
Mô tả:
Hội thảo các bên liên quan Quản lý rủi ro vào mùa khô và lũ lụt sẽ được tổ chức bởi EE + E (RUB) vào ngày 12 tháng 6 năm 2014 tại Trung tâm Thông tin lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, Đà Nẵng (132 Đống Đa, Hải Châu, Đà Nẵng. ). Mục tiêu của hội thảo là thảo luận để mô phỏng các kịch bản được tính toán với mô hình mùa khô và mô hình mùa lũ đã đươc phát triển trước đó. Đại diện của các tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng cùng các thành viên của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Hà Nội sẽ tham gia. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2013 Feb Workshop 

Hội thảo Hội thảo Đào tạo – Các tác động của hạn hán: Quản lý tưới ở cấp lưu vực sông

Thời gian: 31 tháng 3 và 01 tháng 4 năm 2014
Địa điểm:
Hội thảo sẽ tổ chức tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tại Hà Nội và mục đich để trình bày các khía canh chính của DRM. Đặc biệt sẽ tập trung vào các vấn đề như hạn hán và quản lý tưới đang được chính phủ quan tâm, kinh tế xã hội và khoa học tự nhiên; các vẫn đề về kỹ thuật
như cải thiện hệ thống giám sát khí tượng thuỷ văn và hệ thống cảnh báo, xác suất thống kê phân tích về sự xuất hiện của khí hậu cực đoan, tác động của phát triển các công trình thủy điện đến hạn hán cũng như phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương do hạn hán.

Hội thảo các đối tác thuộc dự án LUCCi tại Đà Nẵng

Thời gian: 28 tháng 3 năm 2014
Địa điểm: Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung, Đà Nẵng, Việt Nam
Mô tả:
Hội thảo tài chính của dự án LUCCi sẽ tổ chức tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung (CAWR), Đà Nẵng.
Các chủ để sẽ thảo luận: Các kịch bản, chiến lượng và sự thực hiện. Thứ hai là thảo luận về các kế hoạch tiếp theo.

Hội thảo các bên liên quan thuộc dự án LUCCi tại Tam Kỳ và Đà Nẵng

Thời gian: 24 đến 27 tháng 3 năm 2014
Địa điểm: Tam Kỳ và Đà Nẵng, Việt Nam
Mô tả:
Hội thảo sẽ tổ chức tại Tam Kỳ và Đà Nẵng. Các kết quả và quá trình làm việc của từng nhóm sẽ được trình bày và các cuộc họp với các bên liên quan khác nhau sẽ là một phần của chương trình. Một chuyến thăm quan văn phòng dự án Lucci mới tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Trung tâm thong tin lưu vực song Vu Gia Thu Bồn đã được quy hoạch tại Đà Nẵng.