các hoạt động

Các hoạt động trong năm 2011

LUCCi Workshop in Cologne 2011

Hội thảo LUCCi tại Cologne

Thời gian: tháng 7 năm 2011
Địa điểm: Cologne, ITT
Mô tả: Hội thảo định hướng của LUCCi tại Cologne và chia sẻ kết quả nghiên cứu thực địa
Installation of Water Quality Sensors

Lắp đặt cảm biến chất lượng nước

Thời gian: tháng 6 năm 2011
Địa điểm: Huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Mô tả: Lắp đặt các cảm biến chất lượng nước tại một trạm bơm trên địa bàn huyện Điện Bàn
Field Trip of DEO Team 2011

Nghiên cứu thực địa của nhóm DEO

Thời gian: tháng 6 năm 2011
Địa điểm: tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Mô tả: Nghiên cứu thực địa của nhóm DEO tại vùng núi của tỉnh Quảng Nam
Gas Chromatograph Installation

Cài đặt khí sắc ký

Thời gian: tháng 6 năm 2011
Địa điểm: Đại học Huế, Việt Nam
Mô tả: Cài đặt khí sắc ký tại đại học Huế và đào tạo thí nghiệm khí nhà kính
Group Discussion with Senior Citizens

Tham vấn hội người cao tuổi

Thời gian: Tháng 6 năm 2011
Địa điểm: Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Mô tả: Tham vấn hội người cao tuổi của thị trấn Ái Nghĩa về quan điểm về biến đối khí hậu và phát triển
Meeting with PPC of Da Nang

Họp cùng UBND TP Đà Nẵng

Thời gian: Tháng 2 năm 2011
Địa điểm: Đà Nẵng, Việt Nam
Mô tả: Kí kết thỏa thuận hợp tác giữa ITT, CTIC và UBND TP Đà Nẵng
Meeting with PPC of Quang Nam

Họp cùng UBND tỉnh Quảng Nam

Thời gian: tháng 2 năm 2011
Địa điểm: tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Mô tả: Kí kết thỏa thuận hợp tác giữa ITT, CTIC và UBND tỉnh Quảng Nam