Các đối tác

Các bên liên quan phía Việt Nam

Công ty Cổ phần thủy điện A Vương

person klein

Lê Đình Bản
Phó Tổng giám đốc

Lĩnh vực nghiên cứu: Điện lực Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường

Viện Khoa học Khí tượng, Thủy văn và Môi trường

partners vn thuc

Trần Thục
Giáo sư Khí tượng thủy văn và môi trường; Viện trưởng

Lĩnh vực nghiên cứu: Biến đổi khí hậu
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

partners vn huong

Huỳnh Thị Lan Hương
Phó Giám đốc trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu

Lĩnh vực nghiên cứu: Biến đổi khí hậu
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

partners vn NgocQuang

Nguyễn Ngọc Quang
Phó Chủ tịch

partners vn Nguyen Tang Thuong

Nguyễn Tăng Thưởng
Giám đốc Sở Ngoại vụ

Vu Pham Loan Thao

Vũ Phạm Loan Thảo
Giám đốc Sở Ngoại vụ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

partners vn Nguyen Van Tien

Nguyễn Văn Tiến
Phó Giám đốc

partners vn Nguyen Minh Tuan

Nguyễn Minh Tuấn
Trưởng phòng WRD

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

partners vn Le Van Thu

Lê Văn Thư
Chuyên viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

partners vn Nguyen Thanh Phat

Nguyễn Thành Phát
Chuyên viên phòng quản lý tài nguyên nước

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam

partners vn Nguyen Ngoc Dung

Nguyễn Ngọc Dũng
Phó Giám đôc

partners vn Vo Nhu Toan

Võ Như Toàn
Trưởng phòng WRD

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

partners vn Pham Phuoc Toan

Phạm Phước Toàn
Chuyên viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

partners vn Nguyen That Tan

Nguyễn Nhật Tân
Phó Giám đốc- Trung tâm Ứng dụng và Thông tin khoa học và công nghệ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam 

Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam

partners vn Truong Tuyen

Trương Tuyến
Giám đốc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ha

Công ty khai thác thủy lợi Quảng Nam

Công ty khai thác thủy lợi Quảng Nam

person klein

Võ Đình Niên
Giám đốc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

partners vn Nguyen Dinh Hai

Nguyễn Đình Hải
Phó Giám đốc

Email: dinhhaiqlkt@gmail

Trung tâm khí tượng thủy văn Trung - Trung bộ

Trung tâm khí tượng thủy văn khu vực Trung - Trung bộ

person klein

Trần Quang Chủ
Giám đốc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

person klein

Đinh Phùng Bảo
Phó Giám đốc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ủy ban nhân dân Tp. Đà Nẵng

Ủy ban nhân dân Tp. Đà Nẵng

partners vn Phung Tan Viet

Phùng Tấn Viết
Phó Chủ tịch

person klein

Lê Tùng
Phó Chánh Văn phòng UBND

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng

partners vn Huynh Van Thang

Huyỳnh Văn Thắng
Phó Giám đốc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

partners vn Ngo Van Quang

Ngô Văn Quang
Phó Chánh Văn phòng Sở NN & PTNT

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

partners vn Thai Van Quang

Thái Văn Quang
Trưởng phòng công nghệ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

person klein

Hoàng Thanh Hoà
Phó Trưởng phòng WRD

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng

Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng

person klein

Nguyễn Điểu
Giám đốc

person klein

Nguyễn Đình Anh
Phó Giám đốc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sở Ngoại vụ Đà Nẵng

Sở Ngoại vụ Đà Nẵng

person klein

Lương Minh Sâm
Giám đốc

frau klein

Lê Thi Thu Hạnh
Phó Giám đốc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công ty khai thác thủy lợi Đà Nẵng

Công ty khai thác thủy lợi Tp. Đà Nẵng

person klein

Phạm Tắc
Giám đốc

person klein

Lê Văn Sâm
Phó Giám đốc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các bên liên quan phía Việt Nam

Công ty Cổ phần thủy điện A Vương

 • Lê Đình Bản

Viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường

 • Trần Thục
 • Huỳnh Thị Lan Hương

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

 • Nguyễn Ngọc Quang
 • Nguyễn Tăng Thưởng
 • Vũ Phạm Loan Thảo

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam

 • Nguyễn Văn Tiến
 • Nguyễn Minh Tuấn
 • Lê Văn Thư
 • Nguyễn Thành Phát

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam

 • Nguyễn Ngọc Dũng
 • Võ Như Toàn
 • Phạm Phước Toàn
 • Nguyễn Nhật Tân

Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam 

 • Trương Tuyến

Công ty khai thác thủy lợi Quảng Nam

 • Võ Đình Niên
 • Nguyễn Đình Hải

Trung tâm khí tượng thủy văn Trung - Trung bộ

 • Trần Quang Chủ
 • Đinh Phùng Bảo

Ủy ban nhân dân Tp. Đà Nẵng

 • Phùng Tấn Viết
 • Lê Tùng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng

 • Huyỳnh Văn Thắng
 • Ngô Văn Quang
 • Thái Văn Quang
 • Hoàng Thanh Hoà

Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng

 • Nguyễn Điểu
 • Nguyễn Đình Anh

Sở Ngoại vụ Đà Nẵng

 • Lương Minh Sâm
 • Lê Thi Thu Hạnh

Công ty khai thác thủy lợi Đà Nẵng

 • Phạm Tắc
 • Lê Văn Sâm