các đối tác

Các đối tác quốc tế

IRRI

Viện Nghiên Cứu Lúa Quốc Tế

partners int wassmann

Reiner Wassmann

Lĩnh vực nghiên cứu: Lúa & Biến đổi khí hậu
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

partners int sander

Bjoern Ole Sander

Lĩnh vực nghiện cứu: Khoa học cây trồng và môi trường
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IUCN

Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế

partners int luong

Quang Huy Lương

Lĩnh vực nghiên cứu: Climate Change
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

UNDP

Chương trình nầng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai - UNDP

partners int wilderspin

Ian Wilderspin

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý rủi ro thiên tai
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các đối tác quốc tế

IRRI

  • Reiner Wassmann
  • Bjoern Ole Sander

irri.org

IUCN

  • Quang Huy Lương

www.iucn.org

UNDP

  • Ian Wilderspin

www.undp.org