Các đối tác

Các trường đại học đối tác (Việt Nam)

VAWR

Trung Tâm Đào Tạo và Hợp Tác Quốc Tế | Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

partners vn tungphong

Tùng Phong Nguyễn
Giám đốc CTIC

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý tài nguyên nước
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

partners vn quang

Dương Đình Quang

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý tài nguyên nước
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HUAF

Đại học Nông lâm Huế

partners vn le van an

Lê Văn An
Phó Hiệu trưởng về Khoa học và hợp tác quốc tế

Lĩnh vực nghiên cứu: nông nghiệp và lâm nghiệp
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

partners vn hoang

Hồ Đắc Thái Hoàng
Giám đốc Thư viện và Trung tâm Thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu: Đa dạng sinh học
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

partners vn hoa

Trần Đăng Hòa
Trưởng khoa Nông nghiệp

Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

partners vn duong

Đặng Thái Dương
Trưởng khoa

Lĩnh vực nghiên cứu: Lâm nghiệp
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

partners vn tuan

Hoàng Huy Tuấn
Phó Trưởng khoa Khoa Lâm nghiệp

Lĩnh vực nghiên cứu: Lâm nghiệp
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

partners vn tin

Bùi Xuân Tín
Phó Trưởng khoa Khoa học Nông nghiệp

Lĩnh vực nghiên cứu: Hệ thống sử dụng đất
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

partners vn ty

Phạm Hữu Tỵ

Lĩnh vực nghiện cứu: Hệ thống sử dụng đất
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HCE

Cao đẳng Kinh tế Huế

Nguyen Thi Minh Hoa

Nguyễn Thị Minh Hòa
Giáo sư khí tượng thủy văn và môi trường

Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

person klein

Trương Tấn Quân
Phó Giám đốc nghiên cứu biến đổi khí hậu

Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DUT

Đại học Bách khoa Đà Nẵng

person klein

Nguyễn Thế Hùng
Giáo sư Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước

Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật tài nguyên nước
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các trường đại học đối tác (Việt Nam)

VAWR

 • Tùng Phong Nguyễn
 • Dương Đình Quang

www.ctic.org.vn

HUAF

 • Lê Văn An
 • Hồ Đắc Thái Hoàng
 • Trần Đăng Hoà
 • Đặng Thái Dương
 • Hoàng Huy Tuấn
 • Bùi Xuân Tín
 • Phạm Hữu Tỵ

www.huaf.edu.vn

HCE

 • Nguyễn Thị Minh Hoà
 • Trương Tấn Quân

www.hueuni.edu.vn

DUT

 • Nguyễn Thế Hùng

www.dut.edu.vn